Col·lecció Coma fosca Coma clara

Aquesta col·lecció dedicada a la idea de paisatge, en sentit àmpli, des d’uns valors de qualitat de vida i de bé comú, és un projecte que s’engegarà durant l’any 2021.

La Vall de Rials d’Alella. Una vall vinícola que dóna caràcter i qualitat paisatgística i ambiental a aquesta població, salvada de l’afany constructor i d’un polígon industrial, que estava planificat a la dècada dels vuitanta.